Stawki ostatniej kadencji

  Przed podjęciem decyzji wyborczych chciałbym przypomnieć Państwu jak na przestrzeni ostatniej kadencji Rady Miasta zmieniły się podatki i opłaty w naszym mieście. Poniżej prezentuję wybrane, ale chyba najbardziej istotne dla mieszkańców stawki opłat:

Podatek od nieruchomości

w 2010 roku

od budynków mieszkalnych 0,60 zł za metr kwadratowy

w 2014

od budynków mieszkalnych 0,70 zł za metr kwadratowy

wzrost o 16,7 %

Podatek od środków transportowych

w 2010 roku

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 474 zł

w 2014 roku

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 524 zł

wzrost o 10,5 %

Opłata za wodę i ścieki

w 2010 roku

cena za 1m3 dostarczonej wody 3,73 zł/m3

cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,59 zł/m3

w 2014 roku

cena za 1m3 dostarczonej wody 4,31 zł/m3

cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 9,21 zł/m3

woda wzrost o 15,5 %

ścieki wzrost o 64,8 %

Zawiniło „przeoczenie”

W dniach 14 marca do 11 lipca bieżącego roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła w naszym urzędzie kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście i Gminie Lubsko za rok 2013. W raporcie pokontrolnym możecie Państwo zapoznać się z tym w jaki sposób funkcjonuje nasz urząd i jakie zostały stwierdzone nieprawidłowości. Oto fragment raportu „Kontrola w zakresie podróży służbowych i zagranicznych wykazała, że: w 43 przypadkach nie dokonywano merytorycznej, formalnej oraz rachunkowej kontroli dowodów księgowych dotyczących kosztów podróży służbowych, co stanowi naruszenie par. 11 ust. 4 oraz 5 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubsku, stanowiącej załącznik Nr.1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27 /W/2011 z dnia 25 maja 2011 r. oraz art. 21 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. Z 2013 r. poz. 330 z poźn. zm.). Odpowiedzialne za naruszenie Skarbnik i Naczelnik Wydziału Finansowego A. G. jako przyczynę nieprawidłowości wskazały przeoczenie.”

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią raportu i liczną listą przeoczeń, które były przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości. Pełna treść wystąpienia w załączeniu. Opinia RIO

Budowlani pokonani

Nasi siatkarze pokonali na swoim parkiecie gości z Gozdnicy. Wynik spotkania SPS EUROTAX Lubsko – MKS BUDOWLANI Gozdnica 3:0 (25:14, 25:17, 25:21). Również nasi piłkarze pokonali gości Lucznik Strzelce Krajeńskie 3:0 i nadal zajmują miejsce lidera w tabeli z dorobkiem 31 punktów.